A-Zet sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000258749)

Upadłość A-Zet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 105/19. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską. Obwieszcznie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 07 sierpnia 2019 roku (nr 152/2019, poz. 40917).

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 153/19.


Syndyk 
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż części przedsiębiorstwa upadłego, tj. RIO WELLNESS CLUB obejmującego:

  • lokal niemieszkalny z pomieszczeniem przynależnym w budynku nr 56 przy ulicy Antoniukowskiej w Białymstoku (KW nr BI1B/0172201/3),

  • udział wynoszący 2/119 obejmujący korzystanie ze stanowisk postojowych nr 40 i 64 w podziemiu budynku wielomieszkalnego przy ulicy Antoniukowskiej 56 w Białymstoku (KW BI1B/00171681/4),

  • Zestaw Systemowy Wellness System,

  • środki techniczne w postaci wyposażenia klubu fitness.

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 09.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dostępne są również pod nr telefonu 601 565 270.Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0