Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium

na sprzedaż prawa własności udziału w wysokości 1/2 nieruchomości gruntowej rolnej, oznaczonej. numerem ewidencyjnym 44/2 o powierzchni 1,7881 ha, położonej w obrębie 0032 Parcewo, gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, województwo podlaskie,
dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze BI1P/00089736/7.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego
Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2A lok. 306 w Białymstoku.

Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www. kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.



                                                                                                                   Regulaminy

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0