Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej na terenie woj. mazowieckiego, pow. ostrołęckiego, gm. Rzekuń, obrębu 0001, Borawe, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 325/1 o powierzchni 187 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00079021/8,

- nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej na terenie woj. mazowieckiego, pow. ostrołęckiego, gm. Rzekuń, obrębu 0001, Borawe, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 324/1 o powierzchni 243 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00074447/5,

- udziału w ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, położonej na terenie woj. mazowieckiego, pow. ostrołęckiego, gm. Rzekuń, obrębu 0001, Borawe, nr budynku 66, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 o powierzchni 900 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00019559/0.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 czerwca 2024 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku.

Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer
05 8769 0002 0156 9566 2000 0010.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz mailem: asobolewska@kancelaria.font2.pl. 

 

REGULAMINY

 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0