Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Centrum Logistycznego w Łosośnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie ofert na wyłonienie dzierżawcy przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55 1 kc znajdującego się w miejscowości Łosośna, gmina Kuźnica Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie.  

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 maja 2022 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Aliny Sikorskiej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 10 lok. 5.  Na warunkach określonych w Regulaminie konkursu należy też wpłacić wadium w kwocie złotych: 450.000,00  na rachunek numer 82 8769 0002 0156 7458 2000 0010.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 10.00  w Kancelarii Notarialnej Notariusza Aliny Sikorskiej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 10 lok. 5.

 

Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu można uzyskać na stronie: kancelariasobolewska.pl w zakładce Restrukturyzacja i upadłość oraz pod numerem telefonu 601 565 270.


 

Regulaminy

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0