Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 180, o powierzchni 3.000 m2, położonej w obrębie 2-Bobrowniki, gmina Gródek, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr BI1B/00149525/0.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2022 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2A lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.


Regulamin

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0