Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż udziału w wysokości 1/16 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 805 o pow. 0,0504 ha, obręb 10,  położonej w Białymstoku  przy ul Modrzewiowej 25, województwo podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla której w Sądzie Rejonowym w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00275812/1.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2023 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.

REGULAMINSyndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż udziału w wysokości ½ w samochodzie marki Mercedes Benz C220 CDI, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny BI 5210K.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2023 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.

 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0