Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż:
- udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 494/3 o pow. 0,0383 ha, położonej w Gródku przy ul. Północnej 28, woj. podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00015013/0,
- nieruchomości gruntowej ozn. nr ewid. 1860/1 o pow. 0,6481 ha, i nr ewid. 186/1 o pow. 1,0640 ha łącznie 1,7121 ha, położonej obr. 0008 Gródek gm. Gródek, powiat białostocki, woj podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00034912/1,
- zabudowanej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 2096/1 o pow. 0,0745 ha, położonej w Gródku przy ul. Fabrycznej 12/3, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr BI1B/00132841/9.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz wiadomością pod adresem email: asobolewska@kancelaria.font2.pl. 
                                                                                                                 REGULAMINY

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0