Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż:
- udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 494/3 o pow. 0,0383 ha, położonej w Gródku przy ul. Północnej 28, woj. podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00015013/0,
- zabudowanej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 2096/1 o pow. 0,0745 ha, położonej w Gródku przy ul. Fabrycznej 12/3, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr BI1B/00132841/9.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer 05 8769 0002 0156 9566 2000 0010. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz mailem: asobolewska@kancelaia.font2.pl.


REGULAMIN

 

 

 

 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0