Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska

 zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż: nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0663 ha, składającej się: z działki nr.405/38, położonej w Bartężku, gmina. Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę o numerze KW EL20/00032465/0.

 

Oferty należy składać w terminie do 06 października 2021 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2A lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270.

treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0