Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, zlokalizowanej w obrębie Koryciski, gmina Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, woj. podlaskie,
 
w której skład wchodzi działka o nr ew. 119, o powierzchni 0,3300 ha, zabudowana domem w technologii drewnianej o pu=64,40 m² oraz budynkami inwentarskimi (budynki nieużytkowane rolniczo), dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce, prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00009339/7.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2023 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.REGULAMIN

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0