Normality Management Poland spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000467282)

Upadłość Normality Management Poland spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 199/17. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską. Obwieszcznie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 października 2017 roku (nr 194/2017, poz. 37353). Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 124/17.
Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0