Normality Management Poland spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000467282)

Upadłość Normality Management Poland spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Białymstoku została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 199/17. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską. Obwieszcznie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 października 2017 roku (nr 194/2017, poz. 37353). Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 124/17.


Syndyk zaprasza do zakupu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w postaci sprzętu komputerowego (monitory, terminale, drukarki, rutery, serwery) oraz mebli.

Oferty zakupu proszę kierować na piśmie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Alina Sobolewska, ul. Grochowa 2a lok. 306, 15-423 Białystok lub asobolewska@kancelaria.font2.pl.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 601 565 270.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0