"BIELMLEK" Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim (KRS 0000045441)

Postępowanie sanacyjne "BIELMLEK" Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GR 15/20. Zarządcą ustanowiono Alinę Sobolewską. Obwieszcznie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 kwietnia 2020 roku (nr 72/2020, poz. 18448). Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GRs 6/20.

Zarządca BIELMLEK Spółdzielni Mleczarskiej w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 (KRS 0000045441) zaprasza do dialogu konkurencyjnego i składania ofert wstępnych na zakup majątku BIELMLEK SM w trybie art. 159 ustawy prawo restrukturyzacyjne w terminie do dnia 30 października 2020 roku (liczonego jako data wpływu). Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 601 565 270. Regulamin Sprzeaży można pobrać poniżej.


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0