Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym

z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:

  •          nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerem 313/2 o powierzchni 0,22 ha położonej w obrębie 0030 Ostrówki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00164154/9; wadium w kwocie złotych: 20.000,00;

  •    nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej w ewidencji numerem 89 o powierzchni 2,24 ha położonej w obrębie 0030  -  Ostrówki, gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00110142/9; wadium w kwocie złotych: 7.000,00.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  601 565 270.

Regulaminy

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0