PMB S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000128379)

Upadłość PMB S.A. z siedzibą w Białymstoku została ogłoszona, początkowo w opcji układowej, postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 24/12. 

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, w trybie art. 17 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, zmienił sposób prowadzenia postępowania na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską.

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 9/12.


Ostatnie zmiany: w dniu 20 listopada 2015 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 226/2015) ukazało się ogłoszenie informujące o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi częściowego planu podziału funduszu masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 103).


Szczegółowe informacje o organizowanych przetargach na sprzedaż majątku upadłego dostępne są na jego stronie internetowej.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0