Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż prawa własności udziału w wysokości 2/10 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 945 o powierzchni 0,1460 ha położonej w obrębie 0031 Choroszcz, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BI1B/00269120/8.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 września 2022 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.

REGULAMIN


Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0