Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym

z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż prawa własności:

  • nieruchomości o powierzchni 0,0362 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 135/47, położonej w Porosłach (obręb 20), gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW BII B/00236769/9 wraz z
  • udziałem w wysokości 100/900 w części nieruchomości o powierzchni 0,0547 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 135/37, położonej w Porosłach (obręb 20), gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Bil B/00234788/4.

Oferty należy składać w terminie do dnia 04 listopada 2021 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2A lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz 
na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje 
i upadłości.

                                                                       Treść ogłoszenia oraz regulamin przetargu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0