Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 334/5, 334/6, położonej: Ławy 77A w obrębie 0010 Ławy, gminie Rzekuń, powiat Ostrołęka o powierzchni nieruchomości 0,1932 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00038991/9.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz wiadomością pod adresem email: asobolewska@kancelaria.font2.pl. 


REGULAMIN 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0