Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 334/5, 334/6, położonej: Ławy 77A w obrębie 0010 Ławy, gminie Rzekuń, powiat Ostrołęka o powierzchni nieruchomości 0,1932 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1O/00038991/9.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2024 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer 72 8769 0002 0156 9537 3000 0010.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz mailem: asobolewska@kancelaria.font2.pl. 

REGULAMIN

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0