Zakres usług

Kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, w tym m.in. przedsiębiorców, spółek oraz spółdzielni.


Klienci indywidualni

Rozumiemy, że problemy spotykające naszych Klientów bywają skomplikowane, wielowątkowe, dotyczą różnych obszarów Ich funkcjonowania oraz dotykają osób Im najbliższych, dlatego nie zamieściliśmy w tym miejscu długiej listy dziedzin prawa, którymi się zajmujemy. Nie ma zatem obawy, że nie uzyskasz pomocy prawnej, tylko z tego powodu, że Twoja sprawa nie daje się zakwalifikować do określonej kategorii.

Oferujemy indywidualne podejście. Podczas spotkania i rozmowy wspólnie zdefiniujemy problem, który Cię spotkał, a następnie znajdziemy jego właściwe prawne rozwiązanie. Wytłumaczymy przy tym skomplikowane słownictwo przepisów, umów, regulaminów, czy decyzji. jeżeli będzie ku temu potrzeba wyjaśnimy czym różni się ruchomość od nieruchomości, zaliczka od zadatku, rękojmia od gwarancji, dobra wiara od złej wiary, okres składkowy od nieskładkowego oraz kim jest zastawca, a kim zastawnik.

Szanujemy nasz czas oraz czas naszych Klientów. Wiemy, że prawo na podjęcie kluczowych działań często pozostawia krótkie terminy. Jednocześnie jako profesjonaliści nie możemy pozwolić sobie na udzielanie porad, które nie są poprzedzone gruntowną analizą dokumentów, obowiązującego stanu prawnego oraz aktualnej praktyki sądów lub urzędów. Z tych powodów preferujemy sytuacje, w których nasze spotkania są poprzedzone wcześniejszym kontaktem telefonicznym lub mailowym. Przesyłając do nas wiadomość warto już wówczas załączyć skany związanych ze sprawą dokumentów, co pozwoli nam na zapoznanie się z nimi jeszcze przed właściwym spotkaniem. Jednocześnie zapewniamy, że obowiązujące nas regulacje zobowiązują do zachowania poufności także w sytuacjach, gdy sprawa nie zostanie nam ostatecznie powierzona.

Jesteśmy przekonani, że żaden problem nie jest zbyt błahy, aby skonsultować go z profesjonalnym prawnikiem. Warto pamiętać, że skutki działań i zaniechań w najdrobniejszych sprawach mogą mieć w przyszłości przełożenie na sprawy naprawdę ważne i istotne.Klienci korporacyjni

Jesteśmy profesjonalistami, a nasza praktyka to także prowadzenie działalności gospodarczej. Rozumiemy, że decyzje biznesowe nie są podejmowane pod wpływem emocji, lecz są poprzedzone wnikliwą analizą rynku, na którym prowadzona jest działalność, jego otoczenia oraz własnych możliwości.

Oferujemy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie, od planowania, przez realizację, aż po zakończenie ich przedsięwzięć biznesowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw działających w takich branżach jak: produkcja, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy. Nasi obecni Klienci działają na obszarze całego kraju oraz poza jego granicami.

Jesteśmy zorientowani na długotrwałą i pogłębioną współpracę. Chcemy być częścią sukcesów odnoszonych przez naszych Klientów.

W ramach naszej praktyki świadczymy pomoc prawną w takich obszarach jak:
  • projektowanie, opiniowanie, negocjowanie i asystowanie przy zawieraniu umów gospodarczych,
  • tworzenie aktów założycielskich oraz umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,
  • rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego oraz spółdzielni,
  • kompleksowa obsługa spraw wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, zgromadzenia, umowy z członkami organów, aktualizacja danych rejestrowych),
  • uzyskiwanie pozwoleń, zgód i koncesji,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych,
  • przekształcenia podmiotów gospodarczych,
  • postępowania likwidacyjnej, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy. Sposób rozliczenia staramy się dostosować do indywidualnych potrzeba naszych Klientów, pracujemy w zarówno w systemie wynagrodzenia godzinowego, jak i ryczałtowego.Windykacja należności

Naszym Klientom, zarówno indywidualnym, jak i korporacyjnym, oferujemy wspracie w obszarze windykacji należności.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze powodów masowych w ramach elektronicznego postępowania upadłościowego (epu), z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sporach przeciwko wspólnikom osobowych spółek handlowych w ramach ich odpowiedzialności subsydiarnej, a także przeciwko osobom ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych. Ponadto wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu należności poza granicami kraju.

Współpracujemy z prężnie rozwijającą się wyspecjalizowaną firmą windykacyjną.


Podkreślamy, że w obszarze windykacji należności na równi ze skutecznością podejmowanych działań traktujemy ich zgodność z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0