Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do składania ofert na sprzedaż udziału 773/100000 we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, ozn. nr ewid. 1509/1, o pow. 0,2959 ha, położonej przy ul. Św. Rocha 13/15, obr 11 Śródmieście oraz we współwłasności budynku handlowo-usługowego „Rzemieślnik II”, o pow. użytkowej 3323,00 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, co odpowiada prawu do korzystania z lokalu użytkowego nr 106 o pow. 16,50 m2 i lokalu użytkowego nr 107 o pow. 16,37 m2  - KW nr BI1B/00019588/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (z obowiązkiem wniesienia wadium).

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2024 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy wpłacić wadium w wysokości 20.000 zł na rachunek numer 05 8769 0002 0156 9566 2000 0010.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270, mailem: asobolewska@kancelaria.font2.pl

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0