Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż:

- udziału w ¼ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, ozn. nr ewid. 506, o pow. 0,0403 ha, obręb 0006 Starosielce Płd., położonej w Białymstoku przy ul. Estońskiej 5, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00017215/0.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić określone regulaminem wadium na rachunek numer 75 8769 0002 0156 9407 3000 0010.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz mailem: asobolewska@kancelaria.font2.pl. REGULAMIN

 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0