Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż prawa własności:

  1. udziału w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0701 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 469/15, położonej w Hajnówce przy ul. Szymanowskiego 1, obręb 1 Hajnówka, gmina Hajnówka (miasto), powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę o numerze KW BI2P/00000660/3,
  2.    udziału w wysokości ½ w nieruchomości lokalu mieszkalnym nr 25 o powierzchni użytkowej 44,70 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, położonego na czwartej kondygnacji (trzecim piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 16 w Hajnówce wraz z udziałem 4470/123650 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (księga wieczysta BI2P/00033090/6) oraz w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2647/18 o powierzchni 0,1287 ha  (księga wieczysta BI2P/00030799/5),

  3.     udziału w wysokości 1/6 (niewydzielonej) w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1401 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 2320/65, położonej w Hajnówce przy ul. Mazurskiej 2, obręb 0003 Paszki, gmina Hajnówka (miasto), powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w  Bielsku Podlaskim  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę o numerze
     
    KW BI2P/00002678/6,

  4.     udziału w wysokości 1/8 (niewydzielonej) w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0777 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 69, położonej w Hajnówce przy ul. Polnej 19,  obręb 03 Paszki, gmina Hajnówka (miasto), powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której nie została urządzona księga wieczysta. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2022 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2A lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.

 


Regulaminy

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0