Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, ozn nr geod. 1044/1 i 1043/2 o łącznej pow. 0,0504 ha, obręb 001 Bacieczki, położonej w Białymstoku przy ul. Kazimierza Tetmajera 4, woj. podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym,  dla której w Sądzie Rejonowym w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI1B/00018521/5.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2023 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.REGULAMIN

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0