Mirosław Sadowski nieprowadzący działalności gospodarczej

Syndyk zaprasza do udziału w przetargu w formie konkursu ofert z obowiązkiem wniesienia wadium na sprzedaż:

 • zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 355/5,
  o powierzchni 0,1801 ha, po
  łożonej w Kolonii Sobolewo, w obrębie 10 Sobolewo, gmina Supraśl, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy
  w Bia
  łymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  KW Nr BI1B/00078459/7,

 • nieruchomości rolnej oznaczonej numerem geodezyjnym 212/1, o powierzchni
  1,3425 ha, po
  łożonej w Sobolewie, w obrębie 10 Sobolewo, gmina Supraśl, powiat białostocki, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00049267/2,

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 312/11 o powierzchni 650 metrów kwadratowych, położonej we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie (księga wieczysta BI2P/00017881/0).

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2020 roku do godziny 11.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dostępne są również pod nr telefonu 601 565 270.

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0