POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku Podlaskim (KRS 0000364891)

Upadłość likwidacyjna POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 7/14. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską.

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 3/14.

Syndyk zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż należących do upadłoego wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaków towarowych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Sikorskiej przy ul. Kilińskiego 9a w Białymstoku. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 695 912 610.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0