POLBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku Podlaskim (KRS 0000364891)

Upadłość likwidacyjna POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim została ogłoszona postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt VIII GU 7/14. Syndykiem masy upadłości ustanowiono Alinę Sobolewską.

Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygnaturą akt VIII GUp 3/14.


Ostatnie zmiany: w dniu 20 czerwca 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 117/2016) ukazało się ogłoszenie informujące o przekazaniu przez syndyka Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności nr 4, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku (ul. Mickiewicza 103).


Szczegółowe informacje o organizowanych przetargach na sprzedaż majątku upadłego dostępne są na jego stronie internetowej.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0